108U (标准型机械密封 )
应用范围:介质:水、油类、非结晶性酸、碱、盐、中、弱腐蚀性介质。 温度: -20~200°C 压力:≤0. 8MPa 线数:≤13m/s
适用主机:机械密封
产品类别:普通型
型  号:1080系列
详细介绍